logo
EN HU
A VOLT PRODUKCIÓ KFT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT
UTALVÁNYKÁRTYA (FESTIPAY KÁRTYA)
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEKJelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) határozza meg VOLT Produkció Korlátolt Felelősségű Társaság 1033 Budapest, Hajógyári sziget 23796/58. Cégjegyzékszám: 01 09 695549   Adószám: 12625150-2-41 a továbbiakban VOLT) által 2016-ban szervezett és megrendezésre kerülő Strand és BmyLake Fesztiválokon (továbbiakban Fesztiválok) a VOLT által kibocsátott Festipay utalványkártya (a továbbiakban kártya vagy Festipay kártya) használatának általános feltételeit, valamint a VOLT és a kártyát használó természetes személyek (a továbbiakban látogató vagy kártyabirtokos) között keletkező, a kártyahasználattal kapcsolatos jogviszonyból eredő jogokat és kötelezettségeket.A kártyabirtokos a kártya átvételével a jelen ÁSZF rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja. A Festipay kártya a VOLT által kibocsátott elektronikus vásárlási utalvány, amelynek használatát a VOLT  egyoldalúan jogosult a rendezvényen fizetési eszközként - kizárólagos vagy nem kizárólagos jelleggel – előírni. A kártya érintés nélküli technológiával működő RFID kártya. A kártya nem minősül bankkártyának, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek.A kártya fizetésre 2016-ban a Strand és BmyLake Fesztiválok időtartama alatt használható a VOLT által biztosított rendezvényhelyszíneken üzemelő kereskedelmi egységekben.A kártya lejárata az egyes Fesztiválokon:Strand Fesztivál:           2016. augusztus 28. 12:00 óra
BmyLake Fesztivál:       2016. augusztus 28. 12:00 óraA kártyán maradt egyenleg a 8. pontban meghatározott legutolsó visszaváltási időpontig visszaváltható, amelynek szabályait lásd a 8. pontban. A kártya a kártyabirtokosokról információt nem hordoz. A kártya az átvételtől érvényes, használata a feltöltést követően lehetséges. A kártya 500 Ft-os letéti díj ellenében vehető át, amely a kártya sérülésmentes visszaadása esetén visszajár. Bankkártyás kényelmi díj összege: 100 Ft. A letéti díj befizetését az első feltöltéskor kapott feltöltési bizonylat igazolja.2. A KÁRTYA IGÉNYLÉSE, REGISZTRÁCIÓ                                                               A látogató a kártyáját személyesen igényelheti a fesztiválra érkezés alkalmával a Festipay kártya feltöltőponton. Elveszett vagy megrongálódott Festipay kártya letiltását vagy pótlását csak regisztrált felhasználó igényelheti.A regisztráció történhet sms-ben vagy a Festipay applikáción keresztül.Az sms-ben történő regisztrációhoz a következő telefonszámra +36 30 344 4410 kell SMS-ben az alábbi szöveget elküldeni: REG <12 jegyű kártyaszám> <az aktiváláskor kapott 4 jegyű PIN> <Az új 4 jegyű PIN>, (pl: REG 123456789012 1234 4321)A Festipay applikáció letölthető az Android felhasználók számára a Google Play Store-ból  vagy az iOS felhasználóknak az App Store-ból. A Festipay applikáció letöltését követően a látogató az applikáció megnyitása után regisztrálhatja kártyáját.A kártya regisztráció nélkül is használható, de a regisztráció növeli a kártyahasználat biztonságát, ugyanis csak a regisztráció elvégzése esetén tudja a látogató az elveszített kártyáját letiltani. Fokozottan felhívjuk a figyelmet arra, hogy regisztráció hiányában az elveszített kártya által megtestesített elektronikus utalványt a kártya eredeti birtokosa továbbiakban nem tudja felhasználni (illetve bárki, aki megtalálja a kártyát, az egyenleget elvásárolhatja, mivel a kártya nem letiltható). Erre figyelemmel nyomatékosan javasoljuk a regisztrációt! Tekintettel arra, hogy a kártya alapvetően nem névre szóló, felhívjuk a figyelmet, hogy a látogató azt harmadik személynek ne adja át, és őrizze azt biztonságos helyen. A VOLT a fentiek be nem tartásából, a kártya elveszítéséből, megrongálódásából, illetéktelen személy általi használatából, illetve a regisztráció elmulasztásából eredő károkért felelősséget nem vállal, az azokért való felelősséget kifejezetten kizárja.3. AZ EGYENLEG FELTÖLTÉSE, KÁRTYAPÓTLÁSA kártyához egy egyenleg tartozik. Az egyenleg bármilyen összegben feltölthető, új kártya, azaz még nem használt kártya esetén a feltöltés minimális összege 2 000 Ft, míg használatban levő kártya minimális feltöltési összege 100 Ft. A kártya maximális egyenlege, valamint egy feltöltés maximalizált összege 290 000 Ft. A kártyával bármilyen összegben lehet vásárolni, amennyiben azt a feltöltött egyenleg fedezi. A kártyához tartozó egyenleg bármikor újra feltölthető. Bankkártyás feltöltés: A kártyához tartozó egyenleg bankkártyával is tetszés szerinti összegben feltölthető. A feltöltés maximalizált összege 290 000 Ft. A feltöltés kényelmi díja feltöltésenként 100 Ft. Feltöltéskor csak magyar forintot fogadunk el. Reklamációt csak a feltöltőpontnál, a feltöltést, azaz a tranzakciót követően fogadunk el, ha az eltérés egyértelműen megállapítható. Feltöltőponttól való távozás után reklamációt NEM fogadunk el! Az elveszett kártya pótlása a Helpdesk ponton személyesen, személyazonosságot igazoló dokumentum (személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány) felmutatásával lehetséges, a kártya letiltása után. A letiltott kártyán a megmaradt egyenleg 30 perccel később a letiltást követően a Helpdesk ponton átvezetésre kerül az új kártyára. (Lásd bővebben: a kártya pótlásának és a kártya letiltásának szabályait az ÁSZF 6. és 7. pontjában.)4. VÁSÁRLÁS A KÁRTYÁVALA vásárlás a kereskedőknél a fizető terminálok segítségével történik. A terminál két részből áll:
(i) kártyaolvasó a kijelzővel, amely a kártyabirtokos számára jól látható módon, a pulton helyezkedik el; és
(ii) POS terminál, amely az eladó számára, a pulton helyezkedik el, a látogató számára nem feltétlenül látható módon.A vásárlás folyamata:  1. a rendelés végösszegét az eladó beüti a pénztárgépbe, és beírja a POS terminálba;
  2. a vásárlási összeg megadása után a kártyaolvasó kijelzőjén megjelenik a vásárlás összege, és amennyiben a látogató elfogadja a kiírt összeget, odaérinti a kártyáját az olvasóhoz, és ezzel megtörténik a tranzakció;
  3. az összeggel a vásárló utalvány egyenlege csökken;
  4. a kártyaolvasó kijelzőjén megjelenik az új egyenleg. Amennyiben a tranzakció véletlenül hibás összeget tartalmazott vagy bármilyen okból vissza kell vonni, a fizető terminál képes erre. A tranzakció visszavonása csak azon a terminálon lehetséges, amelyiken az megtörtént és csak akkor, ha mind a kártyának, mind a terminálnak ez volt az utolsó tranzakciója. A visszavonás semmilyen más esetben nem lehetséges. A rendszerben borravalót adni lehetséges, ilyenkor a tényleges vásárlás összegénél magasabb összeg kerül beütésre. Felhívjuk a látogatók figyelmét, hogy ilyen esetben a beírt összeget fokozottan ellenőrizzék. A vásárlásról a kereskedő ad nyugtát. Amennyiben a vásárolt terméket a látogató visszaviszi, úgy a visszavétel feltételeit a kereskedő és a vásárló a hatályos jogszabályoknak megfelelően, közösen határozzák meg.

 5. EGYENLEG ELLENŐRZÉSEAz utalvány kártyák egyenlege lekérdezhető a kártyát elfogadó kereskedőknél, a Festipay applikációban és a feltöltő pontokon. A látogató a kártyákhoz kapcsolódó egyenleggel kapcsolatosan, véglegesnek és irányadónak fogadja el a VOLT adatbázisát és kimutatásait.6. KÁRTYAPÓTLÁSHa a látogató elveszíti a kártyáját, vagy az bármilyen módon megrongálódik, lehetősége van új kártyát igényelnie. Az új kártya pótlásának díja a kártya letéti díja, 500 Ft, amely visszajár, amennyiben a látogató a kártyát sérülésmentesen visszaadja. Amennyiben a látogató nem regisztrált, a régi kártyáját letiltani nem lehet. Az új kártyára a régi kártya egyenlege - a kaucióval és átvezetési díjjal csökkentett összeg - hozzáadásra kerülhet, amennyiben a régi kártya regisztrált volt és az letiltásra került. Egyenlegátvezetés a Helpdesk pont(ok)on történik. Az egyenleg átvezetésekor az átvezetést kérő személy személyazonosságot igazoló dokumentum (személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány) felmutatására kötelezett és hozzájárul ahhoz, hogy személyi adatai (név, lakcím, személyi igazolvány-, vagy útlevélszám, telefonszám) rögzítésre kerüljenek. Az így felvett adatok feldolgozására nem kerül sor, azok kezelése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseivel, valamint a vonatkozó törvényi szabályozással összhangban, azok előírásait betartva történik. Az adatszolgáltatás megtagadása esetén a Helpdesk munkatárs az átvezetésre nem köteles. A látogató átvezetés esetén az eljárási rendről tájékoztatást kap, és annak fenti feltételek szerinti végrehajtásához hozzájárul. Megrongálódott kártya esetén a régi, sérült kártya bemutatása és annak letiltása is szükséges az új kártya igényléséhez. Új kártya a feltöltési pontokon, az ügyintézőknél igényelhető.7. A KÁRTYA LETILTÁSAAz elveszett, megrongálódott, illetve ellopott kártyák egyenlegét csak abban az esetben lehet letiltani, ha azok előzőleg regisztrálásra kerültek sms-ben.A kártya letiltása történhet sms-ben vagy a Festipay applikáción keresztül.Kártya letiltása sms-ben: A következő számra +36 30 344 4410 kell elküldeni SMS-ben az alábbiakat: TILT<12 jegyű kártyaszám><Az új 4 jegyű PIN>  (pl: TILT 123456789012 4321) Válaszüzenet nem érkezik abban az esetben, ha:
- hibás az SMS formátuma vagy
- nem létező kártyaszámot próbál letiltani a látogató.A kártya a Festipay applikáció megnyitását követően a „Kártya letiltása” funkció használatával is letiltható. A letiltott kártyán 30 perccel később a letiltás után megmaradt egyenleget a látogató kérésére átvezetjük új kártyájára.8. AZ EGYENLEG VISSZAVÁLTÁSAA kártyáról le nem vásárolt összeg a feltöltőpontokon visszaváltható, az ötven forintra kerekítés általános szabályai szerint (1-24 közötti maradványérték végződésnél 0 Ft-ra; 25-74 Ft közötti maradványérték végződésnél 50 Ft-ra; 75-99 Ft közötti maradványérték végződésnél 100 Ft-ra). A visszaváltásról a látogató kiadási pénztárbizonylatot kap. A kártyabirtokos a rendezvény ideje alatt bármikor visszaválthatja a le nem vásárolt egyenlegét készpénzre. A visszaváltást a feltöltő pontokon kérheti a kártyabirtokos. Nagy összegű kártyaegyenleg visszaváltáskor a pénztáros jogosult ellenőrizni a kártyatulajdonos személyazonosságát, valamint kérheti a Pénzügyi Központ hozzájárulását a kifizetéshez. Látogató tudomásul veszi, hogy ezen eljárás és a kifizetés engedélyeztetési ideje várakozással járhat. A visszaváltás utolsó időpontja az egyes Fesztiválokon megegyezik a kártya 1 pont szerinti lejáratával. Az utolsó visszaváltásra a nyitva tartó feltöltőpontokon van lehetőség. Kérjük, fokozottan ügyeljenek arra, hogy az egyenleg visszaváltását lehetőség szerint ne hagyják az utolsó pillanatra!9. ADATKEZELÉSA látogató tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatainak kezelését a Volt Produkció Kft. nevében az utalványrendszert üzemeltető Festipay Zrt. (1135 Budapest, Reitter Ferenc u 46-48., Cg. 01-10-048644,  Nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, adószáma: 25405983-2-41) az utalványkártya használatával összefüggésben, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései, valamint az egyéb hatályos, adatvédelemre vonatkozó jogszabályok szerint kezeli. Az adatokat a rendezvényt követően a jogszabálynak megfelelően tárolja majd törli saját rendszeréből. A kezelt adatok az adatkezelés során nem köthetők személyhez, kivéve regisztráció esetén, amikor a látogató az adatkezeléshez önkéntes hozzájárulását adja. SMS-ben történő regisztráció esetén az adatok kizárólag mobiltelefon-számhoz köthetők. A Festipay applikáción keresztül történő regisztráció esetén az alábbi adatokat szükséges megadni: e-mail cím, név. Az adatkezelés elsődleges célja a látogatók fesztiválkártyájának regisztrálása. A látogató (kártyájának egyidejű inaktiválása mellett) jogosult kérni személyes adatai törlését (azaz visszavonni a személyes adatai kezeléséhez történő hozzájárulást tartalmazó nyilatkozatát). A törlés a Festipay Zrt-től elektronikus címen vagy postai úton kérhető. A látogató bármikor visszavonhatja a már megadott hozzájárulását, indokolás nélkül, részben vagy egészben. A Festipay Zrt. a hozzájárulás visszavonásáról történt értesítés kézhezvételét és a kártya inaktiválását követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, véglegesen törli a látogatót a nyilvántartásából, és a visszavonással érintett személyes adatok törlésre kerülnek, majd mindezek megtörténtéről értesíti a kérelmezőt. Az adatkezelés a látogató hozzájárulásán alapul. Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők: Volt Produkció Kft., Festipay Zrt. A látogató kérelmezheti az adatkezelőnél tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak törlését vagy zárolását.10. REKLAMÁCIÓ, ELÉVÜLÉSReklamációt a Festipay Zrt. csak a kártya birtokában tud elfogadni. A jelen dokumentum látogató általi elfogadásával a VOLT és a látogató a Ptk. 6:22. § (3) bekezdése alapján a jelen jogviszonyból származó követelések érvényesítésére hat hónapos elévülési határidőben állapodnak meg. A feltöltőpontokról, akár kívülről vagy belülről fényképet, videofilmet, illetve bárminemű képi rögzítést tilos készíteni, a rögzítésekhez a Festipay Zrt. írásos engedélye szükséges. Ezen szabályok érvényesek a feltöltőpont munkatársaival készítendő hang-és képfelvételekre is. VOLT jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani azzal, hogy a módosítással egyidejűleg értesíti a látogatókat.